Taken lid feestcommissie

Nadat een lid van Vereniging Volksfeest Corle is gevraagd zitting te nemen in de feestcommissie en hij/zij deze functie heeft aanvaard betekent dit automatisch dat hij/zij de volgende taken op zich heeft genomen.

• Het bijwonen van de Jaarvergadering. (+- eind maart)
• Het bijwonen van de commissievergadering (+- eind juni)
  Het bijwonen van deze vergadering is verplicht.
  In geval van verhindering is hij/zij verplicht zich af te melden.
• Samen met andere buurtgenoten die commissielid zijn rondgaan met de intekenlijst. (maand juli)
• Het opbouwen van de feestweide. (woensdagavond voor het feest.)
• Gedurende beide feestdagen aanwezig zijn bij de diverse
  activiteiten van het feest en daar waar wenselijk hand en span diensten verlenen.
• Beide middagen één van de volksspelen begeleiden.
  De verdeling hiervan vindt plaats op de eerder gehouden commissievergadering.
  In geval van verhindering is het commissielid verplicht zelf voor vervanging te zorgen.
• Opruimen speelweide. (zondagmiddag na het feest)

Voor alle vergaderingen en bijeenkomsten ontvangt het commissielid een persoonlijke uitnodiging.

Wij verwachten van het commissielid de plicht en discipline bij verhindering e.d. hierover vooraf één van de bestuursleden te informeren.

In principe neemt een commissielid 3 jaar zitting, echter op eigen verzoek mag hij/zij deze aan het eind van de periode met maximaal 3 jaar verlengen.

Bij het aanvaarden van de functie ontvangt het nieuwe commissielid van het oude commissielid een oranje rozet. Deze dient tijdens beide feestdagen gedragen te worden.

Een commissielid die zijn/haar functie overdraagt stelt het nieuwe commissie op de hoogte van de taken.