Over Corle​​

​Corle behoort tot de kleinere buurtschappen bij Winterswijk: er wonen ca. 350 Corlenaren op ruim 8 vierkante kilometer. Het aantal inwoners van Corle is de laatste jaren licht gestegen.

Het Korenburgerveen

Geschiedenis

​Het buurtschap Corle is ontstaan uit een oude boeren gemeenschap. 

Hierin leefde men samen volgens noaberschapsverplichtingen, die betrekking hadden op huwelijk, geboorte, hulp bij ziekte, hulp bij oogstwerkzaamheden, het regelen van begrafenissen, verhuizingen, etc. 

Het is aannemelijk dat Corle tot stand is gekomen bij de start van de ontginningen.

Landbouw

De landbouw is sterk terug gelopen: er is nog een klein aantal agrarische bedrijven die qua omvang groter zijn geworden. Dit is het gevolg van schaalvergroting en van de ruilverkaveling Winterswijk-West.

Dit heeft er ook toe heeft geleid dat grond ‘terug naar de natuur’ is gegaan en dat landbouwgrond in eigendom is gekomen van boeren buiten Corle.

De omgeving van Corle is zeer gevarieerd. Van het prachtige Corleseveen tot het  Winterswijkse Coulissenlandschap.

Verenigingsleven

​Vastgesteld moet worden dat het verenigingsleven enigszins aan het teruglopen is: enkele verenigingen, waaronder de toneelvereniging, de Raddreijers, Koetsenclub en de gymvereniging, zijn gestopt.

Overigens is er wel een aantal verenigingen actief: voetbalclub MEC (Miste En Corle), de ontspanningsvereniging COM,  de schietvereniging, en natuurlijk Vereniging Volksfeest Corle, waar vrijwel alle Corlenaren elkaar treffen bij het jaarlijkse volksfeest.

Wonen en werken

De Wocht

​De bevolking van Corle verjongt enigszins. In Corle staan veel boerderijen
De mogelijkheden van boerderijsplitsing hebben ongetwijfeld een positieve invloed gehad op het inwonertal. 

​Naast de landbouwbedrijven, kent Corle nog een behoorlijke economische bedrijvigheid. Al met al kent Corle een stuk of twintig bedrijven.

Het drinkwaterpompstation aan de Meenkmolenweg levert, sinds de verbouwing, drinkwater van een goede kwaliteit dat veel minder hard is dan een aantal jaren geleden.

​Naast de landbouwbedrijven, kent Corle nog een behoorlijke economische bedrijvigheid. Al met al kent Corle een stuk of twintig bedrijven.

Het drinkwaterpompstation aan de Meenkmolenweg levert, sinds de verbouwing, drinkwater van een goede kwaliteit dat veel minder hard is dan een aantal jaren geleden.

Recreatie en toerisme

Corle herbergt diverse bed-and-breakfast voorzieningen. Tevens is er een locatie met minicamping (kamperen bij de boer) en een trekkershut. Voor een hapje en een drankje onderweg kunnen fietsers en wandelaars terecht bij Restaurant De Woord.

Het Lindenarboretum aan de Meenkmolenweg is in Nederland het enige in zijn soort.

Een bezoekje is het zeker waard.