Volksfeest

Vereniging Volksfeest Corle bestaat officieel sinds 1922. Daarvoor werden bij diverse gelegenheden, zoals bijvoorbeeld de verjaardag van Prinses Wilhelmina, feestelijkheden georganiseerd. Jarenlang was er sprake van een School- en Volksfeest, maar sinds het opheffen van de school in Corle is de naam gewijzigd.

Het lidmaatschap van VVC staat open voor een ieder die Corle woonachtig is of anderzijds bij Corle betrokken is of zich betrokken voelt. VVC heeft ongeveer 450 leden, waarvan er zo’n 125 niet in Corle wonen.

Het bestuur bestaat uit:

NaamFunctie
Martijn ObbinkVoorzitter
Esther MengerinkSecretaris
Illona SambergPenningmeester
Appie te KronnieAlgemeen lid
Swen ten PasAlgemeen Lid

De leden van het bestuur hebben drie jaar zitting. Zij zijn maximaal drie keer herkiesbaar. De bestuursverkiezing is één van de punten op de algemene ledenvergadering, welke in maart gehouden wordt.

VVC kent naast het bestuur een feestcommissie. De groep van circa 20 personen gaat onder andere rond met de intekenlijsten en verzorgt de spelen op de feestweide tijdens het volksfeest. Naast de feestcommissie zijn er de kindercommissie en de reiscommissie.

Elk jaar staat het voorlaatste weekend (vrijdag en zaterdag) van augustus in het teken van het volksfeest. Vrijdagochtend begint met de reveille en het hijsen van de vlag. Daarna vertrekt de optocht naar het koningspaar. Bij het koningspaar worden de feestgangers getrakteerd op koffie en een drankje.
Na terugkomst bij De Woord wordt het feest door de voorzitter officieel geopend en wordt de uitslag van de optocht bekend gemaakt. Gedurende middaguren kan men meedoen aan diverse kinder- en volksspelen. Op de vrijdagavond staat er meestal een optreden of muzikaal gebeuren op het programma, afgesloten met dansmuziek. De toegang is gratis en uitsluitend toegankelijk voor intekenaren van Vereniging Volksfeest Corle.

Zaterdagochtend wordt begonnen met een gezamenlijk ontbijt. Om 10.30 uur treden de schutters aan voor de strijd om het koningsschap.
Zodra de nieuwe koning(in) bekend is volgt in de zaal de huldiging .’s Middags worden de volksspelen voortgezet. Aan het eind van de middag wordt onder muzikale begeleiding van Excelsior de vlag gestreken. ‘s Avonds is er een feestavond en kan men dansen in de zaal.

In april organiseert de Vereniging Volksfeest Corle een voorjaarsactiviteit. Dit gebeurt de laatste jaren in de vorm van een thema en is toegankelijk voor alle leden.