Vergadering

Korte terugblik 2 jaarlijkse vergadering 2020

10-02-2020. DE TWEEJAARLIJKSE VERGADERING VAN CORLE’S BELANG, OOK DIT KEER GEHOUDEN IN DE SCHOPPE VAN DE TWEE BRUGGEN WAS GOED BEZOCHT. MEDE DOOR DE VELE AGENDAPUNTEN WERD KLOKSLAG 20.00 UUR DE VERGADERING GEOPEND.

Door de nieuwe participatiewet lijkt het dat belangenverenigingen bij steeds meer projecten worden betrokken. Zo werden onderwerpen als de omgevingsvisie, participatie in de Energietafel, betrokkenheid bij de veiligheid in het buitengebied, de voortgang van de asbesttrein en de perikelen rondom het SKB besproken.
In het huishoudelijk deel werd duidelijk dat Corles Belang geen noodzaak ziet de jaarlijkse bijdrage van de donateurs aan te passen en werd Nancy Heijink voorgesteld als nieuw bestuurslid, als opvolgster van Gea Tolkamp. Gea heeft aangegeven na een intensieve periode van 8 jaar het stokje over te dragen. Zij werd voor haar inzet bedankt.
De nieuwe omgevingsvisie werd toegelicht door beleidsmedewerker Gerard Overkamp van de gemeente Winterswijk. Hij bedankte in eerste instantie de relatief veel inwoners van Corle die hebben deelgenomen aan de thematafels in 2019 over dit onderwerp. ( 22 Corlenaren )
Wilma Fransen gaf een toelichting op de activiteiten van de werkgroep Verkeer en Veiligheid en zoomde met name in op de situatie op de Corleseweg. Er is nog altijd overleg met de gemeenten Oost Gelre en Winterswijk om de veiligheid te verbeteren. Hier is aandacht voor de kwaliteit van de bermen, toenemende vrachtverkeer, snelheid waarmee gereden wordt, lichtpunten bij afslagen en de belijning op het fietspad.
Een lid van de Energietafel Winterswijk ( Johan Damkot ) gaf een toelichting op de onderwerpen die momenteel spelen bij het streven van de gemeente Winterswijk om in 2030 Energieneutraal te zijn. Particulieren en bedrijven die in energieopwekking willen investeren willen graag zekerheid over de capaciteit van het Elektriciteits Netwerk, de mogelijkheden voor het recyclen van oude zonnepanelen en de methodes die er zijn om elektriciteit op te slaan. Daarnaast wil men ook graag geïnformeerd worden over de mogelijkheden van subsidie. Niet alleen voor de aanschaf van zonnepanelen, maar ook voor duurzaamheids-maatregelen in het algemeen.

Zie hiervoor de website van www.duurzaamwinterswijk.nl of bezoek het duurzaamheidsloket in het voormalige gemeentehuis in Winterswijk.
Tijdens het officiële deel werd ook nog even stil gestaan bij de ontwikkeling van de website Corle.EU. In september is de nieuwe Nieuwsbrief geïntroduceerd. Deze wordt niet alleen geplaatst op de website, maar wordt ook verspreid via de e-mail. Dit geldt alleen voor bewoners die zich hiervoor hebben aangemeld. Ook werd afscheid genomen van het Buurtproatjen. In 2019 is gestopt met de verspreiding van dit kwartaalblaadje. Voor de vele jaren trouw redactiewerk en verspreidingswerk werden de vele medewerkers die in de loop der jaren zich hiervoor hebben ingespannen bedankt. Eindredacteur Bernard van Eerden mocht uit handen van de voorzitter een dinercheque in ontvangst nemen om met de hele groep een gezellige avond te organiseren.
 
Na de pauze gaf eigenaar Hendrik Jan Mensink van vakantiepark de Twee Bruggen in een mooie voordracht over zijn voorgenomen plannen met de Slingeplas en het te bouwen hotel. De aanwezigen genoten van zijn openheid over hoe hij zijn bedrijf aan het transformeren is van een traditionele kampeerder naar toekomstige gast. Voor deze presentatie was ook Misters Belang aangeschoven die in een andere zaal de jaarvergadering hebben gehouden.     
Aan het eind van de avond bleef er nog 10 minuten over. Hierin gaf Hendrik nog een korte toelichting op de laatste ontwikkelingen rondom het SKB. Als voorzitter van de stichting behoud SKB uitte Hendrik Jan de zorg over de manier waarop het bestuur van Santiz omgaat met de eerder gedane toezegging tot behoud van 2 volwaardige ziekenhuizen in de Achterhoek. Hendrik Jan roept een ieder op om de belegde bijeenkomst op woensdag 4 maart in de Storm te Winterswijk bij te wonen.
 
De beide voorzitters van Corle’s Belang en Mister’s Belang bedankten de 80 aanwezigen voor de aandacht voor de onderwerpen.
 
 
 
Agenda :
Woensdag   4 maart         20.00 uur     Bijeenkomst Behoud SKB in de Storm.
Zaterdag       21 maart       10.00 uur     Zwerfvuilactie fam. Tolkamp, de Wacht.