Nieuwsbrief 67

Nieuwsbrief 67 staat online met daarin informatie over de zwerfvuilactie, oudijzeractie en kaartinterland