Nieuwsbrief 43

Nieuwsbrief nr 43 is online. Hierin onder meer een uitnodiging voor het kerstfeest, dat dit jaar bij de Schoppe gehouden zal worden.