Infoavond boerderij te Peele

Leefbaar Corle

Deze werkgroep wordt gevormd door een aantal bestuursleden van Corles Belang en Vereniging Volksfeest Corle, aangevuld met een aantal betrokken ondernemers uit Corle en omstreken.

Aanleiding voor het ontstaan van deze groep zijn de zorgen die er zijn over een aantal ontwikkelingen in Corle. Met het sluiten van zaal de Woord is de laatste centrale ontmoetingsplek in Corle verdwenen. Het nog bestaande verenigingsleven in Corle krijgt het hierdoor lastiger, nieuwe verenigingen zullen niet snel meer ontstaan. Hierdoor zullen sociale contacten en daarmee onderlinge saamhorigheid in de buurtschap minder worden.

Daarnaast is het voor jongeren lastig om een betaalbare woning te vinden en worden scholen slechter bereikbaar. Voorbeelden daarvan is de sluiting van Miste & Corle, en de verhuizing van de Julianaschool. Bovendien is er leegstand, waarbij de boerderij van te Peele het bekendste voorbeeld is.

Nieuwe bestemming?

De huidige eigenaar van te Peele, Provincie Gelderland, is van plan om de boerderij dit jaar te verkopen. Wij willen als Leefbaar Corle een plan ontwikkelen voor te Peele, waarbij we een oplossing zoeken voor de problemen die we hiervoor genoemd hebben. Te denken valt bv aan woningbouw, zowel voor jongeren als ouderen, in combinatie met een gemeenschappelijke ruimte voor het verenigingsleven in Corle. Deze ruimte kan voor meerder doeleinden gebruikt worden, zoals een zorgfunctie, cultuur of bedrijfsmatige activiteiten. Hierbij moet natuurlijk wel rekening gehouden worden met de (on)mogelijkheden op deze locatie.

Ideeën?

Voor het invullen van dit plan zijn wij opzoek naar goed ideeën. Waar is behoefte aan?
Daarom organiseren wij op maandag 22 april een infoavond, waarbij we iedereen, jong en oud, uitnodigen om met ons mee te praten. Alle ideeën zijn welkom, van zorgboederij tot poppodium. Blijf niet rondlopen met je idee, niet geschoten is altijd mis!

Eventuele vragen of opmerkingen over dit plan mogen gesteld worden via Facebook, Instagram en via het emailadres leefbaarcorle@corle.eu