De geschiedenis van te Peele

Eeuwenoud goed

Dat ’te Peele’ een eeuwenoud goed is, dat weten de meesten wel. In 1641 vinden we een van de eerste verwijzingen naar te Peele, wanneer Jan ten Oosterholdt en Griete ten Piell de ‘Catsstede den Piell genant in den Kerspell Wentereschwick, Buerschap Corle an de Schaersvoort neegst Olthuijs’ aan landheer Herman van Basten en Elsken Sweders verkoopt. ’te Peele’ betekent iets in de richting als ‘laaggelegen stuk grond’. Vergelijkbare situaties vind je bijvoorbeeld bij het veengebied ‘de Peel’ in Noord-Brabant.

Vanaf dat moment is het aannemelijk dat dezelfde familie onafgebroken op de boerderij gewoond heeft. Vanaf 1680 worden de kinderen met de achternaam ’te Peele’ gedoopt. Deze familie heeft hier dus minstens 337 jaar onafgebroken gewoond!

Concept heideboerderij

Afgelopen honderd jaar

De huidige boerderij stamt volgens het kadaster uit 1900, waarbij alleen het voorste gedeelte nieuw is en de achterkant waarschijnlijk herbouwd is met het materiaal van zijn voorganger. De boerderij is verder enkele malen verbouwd, waaronder het achterhuis in 1935.

In september 2017 vertrekt de negende generatie en haar kinderen naar Beltrum, doordat er geen toekomstperspectief meer is voor het melkveebedrijf. Sindsdien staat de boerderij leeg, en is de provincie de beheerder. De boerderij is onder meer als antikraak woning gebruikt en in 2019 kwam er al een eerste plan voor een schaapskooi, in combinatie met een ‘heideboerderij’. Dit plan werd geopperd door Stichting Erfgoed en Nationaal Landschap Wintersijk, echter heeft het nooit doorgang gevonden.

U zult daarom nu wel begrijpen, waarom deze boerderij in de gemeenschap moet blijven! Zorg daarom dat je er op 22 april, om half negen s’avonds bij de infoavond van te Peele bent!