C.S.V. naar nieuwe locatie

Na 2 volledige seizoenen bij De Schoppe te hebben geschoten, gaan we deze locatie verlaten! Afgelopen woensdag, 22 mei 2024, is tijdens de Algemene Ledenvergadering bekend gemaakt, dat CSV een nieuw onderkomen heeft en ook al per direct bij aanvang van het komende seizoen.

Onze nieuwe schietlocatie wordt gecreëerd bij de Bert en Gea Tolkamp aan de Meenkmolenweg. Er zal een aantal aanpassingen gedaan worden naast de binnen zitruimte bij hun aan huis. Deze verbouwing zal voor de bouwvak gereed zijn. Dan kunnen we de schietbanen maken en hebben daarbij Bert Veerbeek bereid gevonden voor het ontwerp. Daarbij kunnen we natuurlijk nog wat handige mensen bij gebruiken. Eventueel ook nog met wat schilderwerk.

De vergadering heeft unaniem en enthousiast gereageerd op dit plan/besluit.

Vanaf begin september zullen de ASB schutters de spits gaan afbijten.   

Hopende jullie hier eerst voldoende mee te hebben ingelicht.

Met vriendelijke groet,

bestuur CSV
(Alexander, Jopie, Michiel en Ronald)